•  Địa chỉ : Số 1A, Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
  •  Email : controltritue@gmail.com 
  •  Điện thoại : 0913852639
  •  Fax :